Koneen toimihenkilöiden vakuutuskassa

Toimihenkilöt

Vakuutuskassa – Tuo terveyttä ja taloudellista turvaa henkilöstölle

Vakuutuskassan luoma taloudellinen turva mahdollistaa hyvän terveyden ylläpidon
pidempään. Oman terveyden huolehtimisesta tulee säännöllisempää ja elämänlaatu paranee.

Vakuutuskassan toimintaan kuuluvat sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien ja lisäetuuskorvauksien myöntäminen sairaanhoitokorvauksista kassan piiriin
kuuluville vakuutetuille.

Vakuutuskassan palvelumalli

Vakuutuskassat toimivat myös KELAn toimistona sairausvakuutuslain (SVL) mukaisissa asioissa:

Jäsenet saavat KELA-kortin, jossa on vakuutuskassan numero  46303

Kassassa käsiteltävät etuusasiat:

  • SVL:n mukaiset lääkkeiden, tutkimusten ja hoitojen sekä lääkärinpalkkioiden korvaukset
  • SVL:n mukaiset päivärahat sairausajalta, äitiys, isyys- ja vanhempainrahat ja erityishoitorahat
  • Kaikki korvaukset maksetaan silloin, kun kysymyksessä on sairauden hoito ja asialle on kirjallinen hoitomääräys.

KELA korvaa SVL:n mukaiset kustannukset. Vakuutuskassan toimintaa rahoitetaan lisäetuuskorvausten osalta jäsenten maksamilla jäsenmaksuilla ja hallintokuluja rahoitetaan osakkaiden maksamalla hallintokulumaksuilla.

Jäsenyys

Jäseniä ovat kaikki kassan toimintapiiriin kuuluvien osakkaiden toimihenkilöt, joiden työsuhde jatkuu yli 6 kuukautta ja joiden työsuhde ei ole lyhytaikainen eikä tilapäinen.
01.01.2019 lähtien etuudet alkavat heti työsuhteen alkamisesta lähtien.

Jäsenmaksu

Jäsenmaksua peritään toimihenkilöiltä 29 €/kk .

Toimihenkilöille maksetaan lisäetuuksia enintään  2000 €/v.

Huomioitavia asioita työsuhteen päättyessä

Eläkkeen tai kuntoutuspäätöksen saatuasi (pysyvä tai määräaikainen)
jäsenyytesi kassassa päättyy. Kun kassa on saanut tiedon työsuhteen päättymisestä,
saat uuden Kela-kortin automaattisesti kotiosoitteeseen.
Epäselvässä tapauksissa otathan yhteyttä kassaan.